Badania i Rozwój

  • Instytut Badawczy
    Bionutrigenu
    (BNG Bioscience Research Institute)

  • który posiada wiodących badaczy krajowych i zagranicznych, intensywnie opracowuje materiały nowych leków i produktów żywnościowych naturalnych dla zdrowia na podstawie wyników pochodzących z sieci BNG RESEARCH NETWORK. W krótkim planie instytut badawczy stara się opracowywać materiały dla naturalnych funkcjonalnych produktów spożywczych i napojów oraz odpowiednie produkty. Obecnie są opracowywane i eksportowane surowce do zarządzania masą i kształtem ciała oraz poprawienia metabolizmu lipidów. Prowadzona jest również działalność gospodarcza krajowa.

Profil firmy

Established 1 czerwca 2001
Lokalizacja # 409, Daejeon Bioventure Town, 1662, Yuseong-daero, Yuseong-gu, Daejeon, 34054, Republika Korei
Dyrektor Dyrektor dr Bok Seong-hae (stowarzyszony) - doktor nauk na wydziale Biochemii i Biologii Molekularnej,
Uniwersytet Stanowy w Pensylwanii