ເຄືອຂ່າຍ

ບໍລິສັດໄບໂອນູທຣິເຈນ
ເປັນບໍລິສັດລະດັບສາກົນ
ທິ່ສ້າງເຄື່ອຂ່າຍກັບຫຼາຍສາຂາ
ໃນທົ່ວໂລກ

ບໍລິສັດໄບໂອນູທຣິເຈນ
ສ້າງເຄື່ອຂ່າຍທົ່ວທຸກເຄື່ອຂ່າຍໃນໂລ
ກແລະ ກ້າວໄປສູ່ເວທີໂລກ

ຈີນ HEIDESSEN (BEIJING) BIOTECHNOLOGY CO,. LTD
ຍີ່ປຸ່ນ BICGROUP Ltd
ລັດເຊຍ CORAL CLUB(KORALLOVY MIR CO,. LTD), Altay Bouquet, DRTV
ຫະພາບເອີຣົບ VAVIAN PHARMA, CHEMOMED Intertrading SRL
ໄຕ້ຫວັນ BIONIN BIOTECHNOLOGY, INC.
ຫວຽດນາມ TVSHOPPING MEDIA JOINT STOCK COMPANY
ໄທ NEOPHARM, 3C
ແຄນາດາ Nocturna Corporation
ອິນເດຍ BeRG Healthcare LLP
ຟິລິປິນ&ອາເມລິກາ E-HOUSE HOLDINGS INT'L