ບໍລິສັດ

BIONUTRIGEN Co.,Ltd.

  • ADD(ທີ່ຢູ່) : #409, Daejeon Bioventure Town, 1662,
    Yuseong-daero, Yuseong-gu, Daejeon, 34054,
    Republic of Korea
  • TEL : 042-861-0637~8
  • FAX : 042-861-0639

ຈາກສະໜາມບິນສາກົນອິນຊອນ

ແດຈອນ ຢູ່ຫ່າງຈາກ ສະໜາມບິນສາກົນອິນຊອນ ໄປທາງທິດຕາເວັນຕົກສຽງໃຕ້ ປະມານ 250 km
ລົດເມລິມເມີສິນແອປອດ, ແລ່ນທຸກ20 ຫາ 40 ນາທີ, ມີທາງດຽວໄປ ແລະ ເລີມຈາກ ສະໜາມບິນອີນຊອນ
ບ່ອນຈອດລົດເມທີ່ໂຮງແຮມລອດເຕ້, ຕຶກຄອມເພລສຂອງລັດຖະບານ, ແລະ ໄປຈອດທີ່ສະຖານີຂົນສົ່ງດ່ວນທິດຕາເວັນຕົກ ແດຈອນ
ຈະຈອດພັກຜ່ອນທີ່ທາງດ່ວນກ່ອນຈະໄປຮອດແດຈອນ. ມີລົດເມຄັນໜຶ່ງອອກຈາກທາງດ່ວນ, ກະກຽມອອກທີ່ຈອດລົດເມທີ່ສອງ “ຕຶກຄອມເພລສຂອງລັດຖະບານ” (ຫ້ອງການຄຸ້ມຄອງສໍານັກງານລັດຖະບານ) ຈອດທີ່ໃກ້ແດຈອນໄບໂອແວນເທີເທົາ (Daejeon Bioventure Town)ທີ່ສຸດ.
ລົດເມຈະໃຊ້ເວລາໃນການໄປ 3 ຊົ່ງໂມງ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ ຂີ່ແທກຊີ່ ໄປຫາແດຈອນໄບໂອແວນເທີເທົາ, ຄ່າແທກຊີ່ ປະມານ 9.50(USD) ຫຼື 9,500 ວອນເກົາຫຼີ.

ທີ່ຈອດລົດເມທີ່ສະໜາມບິນແມ່ນຢູ່ 9D. ລາຄາມາດຕະຖານຂອງລົດເມລິມເມີສິນແອປອດແມ່ນ is 23,000 ວອນ (KRW) ຖ້າທໍາມະດາແມ່ນ 21,000 won (KRW).

ຖ້າຂີ່ລົດໄຟດ່ວນ KTX

ລົດໄຟດ່ວນ KTX ອອກຈາກສະຖານີເຊອຸນ(ໜ້າດິນ) ໄປຫາ ສະຖານີແດຈອນ ມີ 2 ຫາ 5 ຄັ້ງ ຕໍ່ຊົ່ວໂມງ, ຂື້ນກັບເວລາໃນແຕ່ລະມື້. ລົດໄຟໃຊ້ເວລາ ປະມານ ໜຶ່ງຊົ່ວໂມງ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ທ່ານ ອາດຈະຮອດສະຖານີແດຈອນ ອອກຈາກລົດໄຟ ແລະ ຂີ່ແທກຊີ່ເພື່ອໄປ ແດຈອນໄບໂອແວນເທີເທົາ(Daejeon Bioventure Town) ປະມານອີກ 30 ນາທີ

ລົດເມດ່ວນ ລະຫວ່າງ ເມືອງ ຫາ ເມືອງ

ລົດເມດ່ວນຕົວເມືອງ ແລ່ນຈາກສະຖານີ ຕົ້ນທາງ ບັນໂພ່ ໄປຫາ ຢູຊອງ, ມີສອງຖ້ຽວ ຕໍ່ໜຶ່ງຊົ່ວໂມງ. ຂີ່ລົດເມນີ້ ໃຊ້ເວລາ ປະມານ 2 ຊົ່ງໂມງ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ຂີ່ແທກຊີ່ ເພື່ອໄປ ແດຈອນໄບໂອແວນເທີເທົາ(Daejeon Bioventure Town) ອີກ ປະມານ 20 ນາທີ