ບໍລິສັດ

ຄໍາເຫັນຂອງ ປະທານບໍລິຫານ

Home ບໍລິສັດ ຄໍາເຫັນຂອງ ປະທານບໍລິຫານ

quotation marks
ພວກເຮົາ ຈະສືບຕໍ່ປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາອາ
ຫານສຸຂະພາບທໍາມະຊາດແບບໃຫມ່,
ສຸຂະພາບສ່ວນປະກອບອາຫານທີ່ເປັນປະ ໂຫຍດ ເພື່ອບັນລຸເປົ້າຫມາຍດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້: quotation marks

ປະທານບໍລິຫານ, Bionutrigen Co., Ltd. Song Hae Bok

ສະບາຍດີບໍ?

ຂ້າພະເຈົ້າ ຍິນດີຕ້ອນຮັບທຸກໆທ່ານຢ່າງອົບອຸ່ນ
ບໍລິສັດໄບໂອນູທຣິເຈນ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນດ້ວຍນັກວິທະຍາສາດຈາກສະຖາບັນຄົ້ນຄ້ວາ ຊີວະພາບວິທະຍາ ແລະ ເທັກໂນໂລຊີຊີວະພາບ
ຂອງເກົາຫຼີ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນແດ ດຽວໄບໂອໂວລີ(Daedeok Bio-valley)
ປະເທດເກົາຫລີ ພ້ອມດ້ວຍ ນັກວິທະຍາສາດ ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດເຊອຸ່ນ,
ມາຫາວິທະຍໄລແຫ່ງຊາດ ຊຸ່ງນໍາ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ກົງຈູ ແລະ ມະຫາວິ ທະຍາໄລແຫ່ງຊາດກ່ຽງບຸກ.

ພວກເຮົາທັງຫມົດ ຫວັງວ່າ ຈະມີຄວາມສຸກ, ສຸຂະພາບເຂັ້ມແຂງ ແລະ ມີຊີວິດຊີວາ ທີ່ຍາວນານ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ການທີ່ມີຊີວິດ ຍາວນານເປັນເວລາ 80 ~ 110 ປີ,
ສ່ວນຜູ້ເຖົ້າທັງຫຼາຍ ມັກຈະມີພະຍາດຕຸ້ຍ, ພະຍາດຫົວໃຈ, ພະຍາດເບົາຫວານ, ພະຍາດຕັບ, ໂລກຂໍ້ອັກເສບ,
ແລະ ອອ່ນເອທາງຟີຊິກຈົ່ງມີຄວາມແຂງແຮງ ແລະ ສາມາດປີ່ນປົວໄດ້ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ ຊີວິດ ມີຄວາມສຸກ.

ບໍລິສັດໄບໂອນູທຣິເຈນ ໄດ້ຈັດຕັ້ງຂຶ້ນ ເພື່ອຊອກຫາວິທີການຊ່ວຍເຫຼືອ ປະຊາຊົນຜູ້ທີ່ຕ້ອງການຮັກສາຮ່າງກາຍໃຫ້ສວຍງາມ, ຮູບຮ່າງຈ່ອຍພໍດີ, ຜິວດີ,
ຕັບ ມີສຸຂະພາບແຂງແຮງ, ລະບົບເລືອດ ມີການໝູນວຽນດີ, ຄວາມເປັນໄວໜຸ່ມ
ບໍລິສັດໄບໂອນູທຣິເຈນ ໄດ້ປະສົບຜົນສໍາເລັດ ໃນການພັດທະນາ ສ່ວນປະກອບທໍາມະຊາດ ມາເປັນອາຫານສຸຂະພາບຕັບ,
ສ່ວນປະກອບອາຫານ ເພື່ອຫຼຸດໄຂມັນ ແລະ ສ່ວນປະກອບອາຫານບໍາລຸງຜິວ ທີ່ມາຈາກກທໍາມະຊາດ Bioflavonoids,
ຟີໂນລ, ແຮ່ທາດ, ຊີວະເສັ້ນໄຍ ທີ່ມາຈາກຜັກ, ຫມາກໄມ້, ຫຼື ຢາສະຫມຸນໄພ.

ພວກເຮົາ ຈະສືບຕໍ່ພັດທະນາເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ຜະລິດຕະພັນແບບໃຫມ່ ເພື່ອຮັກສາສຸຂະພາບຂອງທ່ານ, ແລະ ການຢູ່ດີກິນດີ. ຂອບໃຈ.

Top 100 Scientists